حکایت یک انتخاب/چرا روز دانشجوی امسال مهم است؟


تهران-ایرنا- رئیس‌جمهور ۱۶ آذر مهمان دانشگاه تهران است؛این مهمانی در شرایط حساس این روزها، تنها یک پیام دارد که رسانه‌های فارسی زبان خارج ایران تقلا می‌کنند آن را در سیاه‌نمایی‌های خود پنهان کنند: دولتمردان سیزدهم «شنیدن» صدای مردم را حتی اگر از منتقد و مخالف باشد، انتخاب کرده و در میدان و همراه آنها هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963045/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی