حکمرانی نخبگان فارس در دولت سیزدهم؛ وعده‌ای که روی زمین نماند


شیراز-ایرنا-استفاده از ظرفیت استانی نخبگان در نظام حکمرانی و شناسایی و رفع مشکلات هر منطقه در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و استان فارس با راه‌اندازی پژوهشکده حکمرانی گام محکمی در مسیر تحقق این رویکرد مهم و حل مشکلات استان از طریق این مرکز مطالعاتی برداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128350/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی