خاتمی: دشمنانی که در اغتشاشات به دنبال براندازی بودند، خود نابود شدند


تهران-ایرنا- امام جمعه موقت تهران گفت: دشمنان در اغتشاشات اخیر به دنبال براندازی بودند اما خودشان نابود شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202408/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی