خانواده‌های دارای۳ معلول به بالا طی دو سال صاحب خانه می‌شوند


تهران-ایرنا- سومین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار و مقرر شد خانواده‌های دارای ۳ معلول به بالا ظرف دو سال صاحب خانه شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088008/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%B3-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی