خبرهای خوبی از پرنده‌های بدون‌ سرنشین نیروی هوایی در راه است


تهران- ایرنا- فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: در آینده نزدیک، خبرهای خوبی از دستاوردهای نیروی هوایی ارتش در حوزه پرنده‌های بدون سرنشین اطلاع‌رسانی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221065/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی