خبرهای خوب اقتصادی در حیاط دولت


تهران- ایرنا- کنترل رشد نقدینگی، بهبود منابع ارزی و پیشرفت اجرای برنامه‌های دولت در حوزه کنترل تورم خبرهای خوب اقتصادی بودند که دولتمردان در حیاط دولت مطرح کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957958/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی