خبر خوش رئیس‌جمهور به مرزنشینان خراسان جنوبی


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور در دومین روز از سفر به استان خراسان جنوبی، در شهر نهبندان از پرداخت یک نوبت عواید فروش سوخت به مرزنشینان استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971553/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی