خبر خوش وزیر نفت برای مشترکان کم‌مصرف گاز


تهران- ایرنا- وزیر نفت گفت: در صورتی که مشترکین گاز نسبت به گذشته کاهش مصرف داشته باشند، به همان میزان ۳ درصد تخفیف به آنها می‌دهیم و بستانکار شرکت ملی گاز می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982404/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی