خبر منتسب به «وحید حقانیان» درباره آیت‌الله رئیسی تکذیب شد


تهران- ایرنا- وحید حقانیان خبر منتشر شده از قول وی و انتساب جمله‌ای به رئیس‌جمهور را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243841/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی