خداحافظی میرکاظمی و ساداتی نژاد با دولت/ تغییر مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت ضمن اعلام اسامی تغییرات در کابینه دولت سیزدهم این اقدام را در راستای استفاده بهتر از ظرفیت مدیران عنوان کرد؛ بر این اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهادکشاورزی با کابینه سیزدهم خداحافظی کردند و مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز تغییر یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080117/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی