خدشه به اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهانه اعتراض قابل قبول نیست


ارومیه – ایرنا – نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: انتقاد در هر زمینه ای باید باشد ولی خدشه وارد کردن به اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهانه اعتراض قابل قبول نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994759/%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی