خدمات بسیج در رفع محرومیت‌ها توسعه خواهد یافت


تهران- ایرنا- رئیس سازمان بسیج ‌مستضعفین گفت: کار انتقال آب به روستاها دارای تنش آبی در مجموع ۵۱ درصد پیشرفت داشته است بنابراین برای ادامه این همکاری‌ها مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان طرفین امضا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185920/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی