خروج مراکز پرخطر از محدوده شهری از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه است


سمنان- ایرنا- رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: ساماندهی و خروج مراکز پرخطر از محدوده شهری و منطقه مسکونی جزو برنامه هفتم و اولویت‌کاری در سال ۱۴۰۲ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175116/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی