خزعلی: مانعی برای تصدی مشاغل توسط زنان وجود ندارد/ابتکار: باید نسل جوان را درک کرد


تهران – ایرنا – انسیه خزعلی و معصومه ابتکار معاونان زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت سیزدهم و دوازدهم در مناظره تلویزیونی به تبیین سیاستگذاری در حوزه زنان پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012461/%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی