خزعلی پاسخگوی سوالات مردم شد


تهران- ایرنا- در ادامه دور دوم پاسخگویی برخط وزرا و معاونان رئیس جمهور، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مرکز ارتباطات ریاست جمهوری حضور یافت و به سوالات و مطالبات مردم پاسخ داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117426/%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی