خسروپناه: انتخابات هویت ملی را تقویت می‌کند


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کسانی که با صندوق قهر می‌کنند، بدانند که با هویت ملی خود قهر کرده‌اند چرا که انتخابات هویت ملی را تقویت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402254/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی