خشم قانونگزاران آمریکایی از افزایش فروش نفت ایران و طرحی برای توقف کمک به صادرات آن


نیویورک – ایرنا- دو قانونگزار آمریکایی در تداوم عصبانیت واشنگتن از افزایش فروش نفت ایران به رغم تحریم ها ، خشم خود را با ارائه طرحی ابراز کرده اند تا افرادی را که به دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا در زمینه صادرات نفت ایران کمک می کنند، تحریم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130651/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی