خشم مخالفان دولت بایدن از توافق با تهران و طرحی برای جلوگیری از سفر آمریکایی‌ها به ایران


نیویورک – ایرنا- در پی خشم جمهوریخواهان و مخالفان دولت دموکرات جو بایدن از توافق تبادل زندانیان میان تهران- واشنگتن و آزاد سازی وجوه مسدود شده ایران در کره جنوبی، برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را با هدف جلوگیری از سفر دارندگان گذرنامه آمریکایی به ایران ارائه کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85247881/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی