خشونت آشکار، نتیجه اسلام‌هراسی سیستماتیک در غرب است


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اسلام‌ستیزی و اسلام‌هراسی سیستماتیک در غرب، نتیجه‌اش نفرت پراکنی و خشونت آشکار است، گفت: بررسی دقیق این اقدام وحشیانه و اعلام نتایج آن مسؤلیت فوری دولت انگلیس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064420/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی