خطیب جمعه اصفهان: دولتمردان، مردم را از سختی و تورم نجات دهند


اصفهان _ ایرنا_ امام جمعه موقت اصفهان با تاکید به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت گفت: دولتمردان طبق فرموده رهبری باید با قدرت جهادی، مردم را از شرایط سخت و تورم نجات دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217348/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی