خطیب جمعه خمین: اقتصاد جهان از غرب محوری خارج شده است


خمین – ایرنا – امام جمعه خمین گفت: اقتصاد جهان از غرب محوری خارج شده و این مهم زمینه‌ساز شکل گیری نظم نوین جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965373/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی