خط انتقال آب از سد نسا به شرق کرمان پس از ۱۲ سال انتظار افتتاح شد


کرمان – ایرنا – فاز نخست خط انتقال آب از سد نسا در شرق کرمان به شهرهای بم و بروات امروز(جمعه) درحالی توسط آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور به بهره برداری رسید که انتظارها برای افتتاح آن ۱۲ ساله شده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155528/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی