خلجی: ‌آرایش رسانه‌های دشمنان جمهوری اسلامی ایران به حالت آفندی در آمده است


تهران – ایرنا – رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: آرایش رسانه‌های دشمنان جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر تغییر کرده و حالت آفندی به خود گرفته و آنها نه تنها به نقاط ضعف بلکه به نقاط قوت ما نیز حمله می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118019/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی