خلجی: از فرصت اطلاع رسانی، برای دستیابی به مقاصد سیاسی استفاده نشود


تهران- ایرنا- رئیس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتقاد از برخی رسانه‌ها که از آزادی بیان ایجاد شده سوءاستفاده می‌کنند، گفت: نباید از فرصت اطلاع‌رسانی برای القا ناامیدی و دستیابی به مقاصد سیاسی و بیان مطالب غیرواقع استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85386604/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی