خلجی: دولت تعطیلی ندارد/اولویت، اتمام پروژه‌های کلان نیمه‌تمام است


تهران- ایرنا- رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه دولت مردمی و خدمتگزار، تعطیلی و استراحت ندارد و گفت: طرح‌هایی که توسط دولتها و با عمر ۲۵ سال یا بیشتر روی زمین مانده و عملیاتی نشده بود، توسط دولت سیزدهم در حال اتمام است


منبع: https://www.irna.ir/news/85211358/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی