خنک و گوارا در دیار مجاهدت‌های خاموش/ این یک تبلیغ نیست


تهران- ایرنا- رئیس جمهور در فاصله کمتر از پنج ماه از دور نخست سفر استانی خود به کردستان به مردم سنندج وعده‌ای داد که پس از هشت سال انتظار، امروز نوش جان شد، «تامین آب شرب سنندج»؛ قولی که در دولت دوازدهم محقق نشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958341/%D8%AE%D9%86%DA%A9-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی