دانش‌آموزان و دانشجویان بدون محذوریت علمی، در فضایی آزاد گفت‌وگو می‌کنند

خانه گفتگوی آزاد زمینه ایجاد فضای آزاد برای دانش‌آموزان و دانشجویان را به دور از هرگونه محذوریت علمی و گفتگویی در محیط مدرسه و دانشگاه فراهم می‌کند.

به گزارش حوزه دولت ایرنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد. در این جلسه ۹ مساله مهم و دارای اولویت فرهنگی و اجتماعی بررسی و بر مبنای آن راهبردها و برنامه‌های اقدام تنظیم و تصویب شد.

همچنین در این جلسه موضوع فراهم کردن زمینه‌های فعالیت کرسی‌های آزاداندیشی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907574/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88

این برنامه‌ها با هدف افزایش کارآمدی آموزش و پرورش، نشاط و پویایی اجتماعی در دانشگاه‌ها، تقویت‌ نحوه گذراندن اوقات فراغت، تقویت فضای گفتگو و فعلیت بخشیدن به مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «خانه ملی گفتگوی آزاد» تنظیم و تصویب شده‌اند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی