دانشگاهیان دولت را در پیشبرد مسائل کلان کشور یاری دهند


سنندج- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس جمهور به حوادث چند ماه اخیر و گذر از فتنه دشمن اشاره کرد و گفت: اکنون با جنگ پیچیده‌ای مواجه هستیم و انتظار داریم دانشگاهیان و اساتید دولت را برای پیشبرد مسائل کلان کشور یاری دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045796/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی