دانش و تجربه فرزین موجب بهبود شرایط ارزی می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نسبت به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983609/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی