دانمارک برغم خروج آمریکا از برجام، به سرمایه‌گذاری خود در ایران ادامه داد


اصفهان-ایرنا- سفیر دانمارک در ایران اعلام کرد: برغم تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، دانمارک از جمله کشورهایی است که به روند سرمایه‌گذاری خود در ایران ادامه داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171683/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی