دبیر جدید هیات عالی گزینش کشور کیست؟


تهران – ایرنا – احمد مومنی راد دبیر هیات عالی گزینش کشور سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی متعددی را در کارنامه خود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986209/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی