دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان وارد تهران شد


تهران-ایرنا- دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان برای دیدار با برخی مقام‌های عالی کشورمان بعدازظهر امروز وارد تهران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244794/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی