دبیر شورای عالی امنیت ملی عازم تهران شد


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از حضور در نشست دوستان بریکس (بلوک قدرتهای نوظهور اقتصادی) در ژوهانسبورگ با بدرقه مقامات آفریقای جنوبی و سفیر جمهوری اسلامی ایران پرتوریا را به مقصد تهران ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180997/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی