دبیر شورای عالی امنیت ملی عازم روسیه شد


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در پنجمین نشست گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای که در مسکو برگزار می‌شود، صبح روز سه شنبه تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022143/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی