دخالت اتباع حدود ۴ کشور در ترور حاج قاسم


تهران- ایرنا- رئیس کمیته پیگیری پرونده ترور قاسم سلیمانی در وزارت خارجه، گفت: برای افرادی در عراق قرار بازداشت صادر شده که اتباع حدود سه تا چهار کشور هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987217/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی