درآمدزایی با آفراماکس و توافقی که به‌ قطع رابطه ۷ ساله پایان داد


تهران- ایرنا- عملکرد دولت در یک سال گذشته تصورات معاندان را برهم زد و ازسرگیری روابط سیاسی تهران – ریاض و توافق با امارات به‌عنوان دوست سعودی‌ها در آخرین روزهای زمستان تصویری جدید از ایران قوی با نقشی محوری در مناسبات غرب آسیا خلق کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85061774/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی