درباره تمامیت ارضی ایران تعارف نداریم/توضیحات روسیه را کافی نمی‌دانیم


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه با بیان اینکه درباره تمامیت ارضی ایران هیچ تعارفی نداریم، گفت: توضیحات مقامات روسیه را کافی ندانسته و تکرار این رویه را بر نمی‌تابیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172952/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی