درخواست کومور (مجمع الجزایر قمر) برای ازسرگیری روابط رسمی با ایران


کیپ‌تاون- ایرنا- وزیر خارجه کومور (مجمع الجزایر قمر) در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان از تمایل کشورش برای ازسرگیری روابط رسمی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد که با استقبال همتای ایرانی روبرو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129766/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی