دروغ، سکه‌ای پررونق بین سیاستمداران آمریکاست

وی ادامه داد: «او در آغاز سفر، ایران را به حمایت از کشتن اوکراینی ها متهم کرد! دروغ، سکه‌ای پررونق بین سیاستمداران آمریکاست و واژگون کردن حقیقت برای اهداف شرورانه!»


منبع: https://www.irna.ir/news/84821140/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AAبه گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در مورد سفر بایدن به منطقه، در توییتر خود نوشت: «سالیوان مشاور امنیت ملی همراه بایدن به تل‌آویو رفت تا تعهد آمریکا به حمایت بی قید و شرط از قاتل ترین رژیم کودک کش جهان را تحکیم کند.»

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی