درگیری‌های خاورمیانه هیچ‌گاه به نیابت از ایران و عربستان نبوده‌اند


تهران-ایرنا- «سعد الله زارعی» کارشناس مسایل منطقه، با رد این شبهه‌ که «طرف‌های هر درگیری در منطقه، به نیابت از ایران و عربستان وارد نزاع با یکدیگر شده‌اند»، گفت: این موضوع واقعیت ندارد و هر کدام از چالش‌ها و تنش‌ها در منطقه، منطق خاص خود را داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123800/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی