درگیری قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی با اشرار و قاچاقچیان در تایباد


تهران-ایرنا- فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش از درگیری با اشرار و دستگیری قاچاقچیان در نوار مرزی تایباد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920378/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی