دریادار بلوچ: مرز جغرافیایی برای نیروی دریایی ایران وجود ندارد


همدان- ایرنا-  معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش گفت: ماموریت ناوگروه ۸۶ برای ملت ایران ثابت کرد که مرزی در آب ها برای نیروی دریایی وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220498/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی