دریادار تنگسیری: امنیت پایدار و مطلوبی در شمال خلیج فارس برقرار است


بندرعباس – ایرنا – فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: امنیت پایدار و مطلوبی در شمال خلیج فارس با تلاش شبانه روزی رزمندگان غیور برقرار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977778/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی