دریادار تنگسیری: پهپاد یکی از راهبردهای دفاعی نیروی دریایی سپاه است


تهران- ایرنا- فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه امروز به‌کارگیری پهپادها یکی از راهبردهای دفاعی در نیروی دریایی سپاه است، گفت: ساخت پهپاد در سطوح مختلف عملیاتی و تکنولوژی‌های متعدد آن، امروز در ارتش و سپاه بسیار چشمگیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175079/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی