دریادار سیاری: تعامل با جامعه نخبگان یک ضرورت است


تهران – ایرنا – معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران تعامل با جامعه نخبگان را ضروری دانست و گفت: نخبه ایرانی می‌داند که آینده کشور به همت علم و تلاش وی وابسته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030046/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی