دریادار سیاری: "طوفان الاقصی" هیمنه رژیم غاصب صهیونیستی را در هم شکست


تهران-ایرنا-معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دستاوردهای “طوفان الاقصی” گفت: این عملیات تاریخی و اثرگذار هیمنه رژیم غاصب صهیونیستی را در هم شکست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307019/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی