در زندان‌های انگلیس چه خبر است؟ رشد ۷۰ درصدی زندانیان و بدرفتاری با آنها

کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه و سایر موارد ظالمانه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز در گزارش آخرین بازدید خود از انگلیس در سال ۲۰۱۹ با نگرانی به نرخ بالای اختلالات روانی مزمن و حاد در میان جمعیت زندانیان اشاره کرد.

این گزارش می افزاید، در حال حاضر طبق قانون هرکسی که از حداقل دو روز را در بازداشت سپری کرده باشد، باید حداقل ۱۲ ماه تحت نظارت باشد. در نتیجه تعداد افرادی که دوباره به زندان فراخوانده شده‌اند – به ویژه در میان زنان – افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در آخرین گزارش مربوط به بازدید نمایندگان کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا از زندان دونکستر انگلیس هم، تراکم زندانهای مذکور بسیار فجیع و بیش از ظرفیت اعلام شد. کمیته مذکور همچنین در گزارش خود وضعیت زندانهای لیورپول، ورموود اسکاربز و دونکستر را بسیار نامناسب و مملو از خشونت و نقض حقوق انسانی ارزیابی کرد. این نمایندگان در بازدید از زندان های بزرگسالان و نوجوانان نیز سطح خشونت را بالا ارزیابی کرده و اعلام کرده اند که هیچ یک از مراکزی که بازدید کردند امن تلقی نمی شوند.

این کمیته همچنین نسبت به شیوع بالای خودآزاری و مرگهای ناشی از آن در زندانهای انگلیس، از جمله در میان مجرمان نوجوان ابراز نگرانی کرد. کمیته در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد که پرسنل زندان برای برخورد با زندانیان دارای مشکلات روانی به اندازه کافی آموزش ندیده اند. تأخیر در انتقال افراد، از جمله مجرمان جوان، از زندانها به بیمارستانهای روانی، گاهی چندین ماه طول میکشد. این تأخیرها به نوبه خود مشکالت سالمت روانی این زندانیان را تشدید کرد و خطر بدرفتاری را افزایش داد. کمیته فرعی همچنین با نگرانی اشاره کرد که دسترسی به حمام، تماس تلفنی و سایر حقوق فقط به درخواست زندانیان و نه به عنوان یک حق در اختیار آنها قرار می گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84933488/%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C

جمعیت زندانیان در بریتانیا در ۳۰ سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۶ میزان ۱۸ هزار نفر دیگر افزایش یابد. در این میان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در اسکاتلند ۱۳۷ نفر و در انگلیس و ولز ۱۳۲ نفر زندانی هستند که این میزان بالاترین نرخ زندان در غرب اروپا محسوب می شود.

این میزان شامل ۳ درصد افزایش درمیان مردان و ۷ درصد در میان زنان است. در این بازه زمانی تعداد ۲۰ هزار و ۷۷ مورد حمله در میان زندانیان رخداده که ۱۳ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد ۷ هزار و ۵۹۹ حمله به کارکنان زندان صورت گرفته که ۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی با استناد به مواردی از قبیل عدم شفافیت روند تصمیم گیری در خصوص زندانیان ایزوله شده، نامحدود بودن دوره تفکیک از سایر زندانیان، نامشخص بودن موعد بازگشت مجدد به میان زندانیان عمومی و شبیه بودن شرایط بازداشت افراد نگهداری شده در واحدهای مزبور به شرایط سلول انفرادی این روند را نوعی اعمال شکنجه ارزیابی کرد.

در سال ۲۰۲۱ در انگلستان و ولز باوجود شرایط همه گیری کرونا، بیش از ۴۲ هزار نفر برای جرایم کوچک زندانی شدند که ۶۱ درصد از احکام صادره مربوط به جرائم غیرخشن بوده است.

ایمنی در زندان های انگلستان طی ۹ سال گذشته به شدت وخیم تر شده است. نرخ مرگ و میر در زندان پس از یک کاهش کوتاه، همچنان در حال افزایش است که در این میان سال گذشته با توجه به شرایط همه گیری کرونا، بیشترین رکورد را به خود اختصاص داد. در ۱۲ماه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۲، تعداد ۵۳ هزار و ۷۵۴ مورد خودزنی در زندانهای انگلیس رخداده که ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

امنیت و ایمنی زندانیان

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، واقعیات پیرامون وضعیت زندانها و زندانیان و نقض حقوق آنها در انگلیس همواره مورد انتقاد گروهها و سازمانهای حقوق بشری بوده است؛ براساس گزارش دو سالانه «بروم‌لی بریفینگ» در خصوص زندانهای انگلستان، جمعیت زندانیان در بریتانیا در ۳۰ سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۶ میزان ۱۸ هزار نفر دیگر افزایش یابد.

اما یکی از مهمترین انتقادات در خصوص وضعیت زندانهای انگلستان به «مراکز نظارت و کنترل از نزدیک» مربوط است. این مراکز مسئولیت نگهداری از زندانیان خطرناک در واحدهای کوچک با امنیت بالا را بر عهده دارد و متوسط دوره بازداشت در این زندان ۴۰ ماه است. موج شدید انتقادات علیه این مراکز سبب شد تا نیل ملزر، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور شکنجه، در ماه می سال ۲۰۲۱ در گزارش خود، با ابزار نگرانی از قرنطینه طولانی و گاه نامحدود زندانیان در مراکز گفته شده، استفاده از این مراکز را نوعی «ایزوله سازی زندانیان» توصیف نماید.

شمار زیادی از سازمانهای حقوق بشری نیز در گزارشات متعدد خود عملکرد این مراکز را بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی توصیف کرده اند.

در آخرین گزارش مربوط به بازدید نمایندگان کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا از زندان دونکستر انگلیس هم، تراکم زندانهای مذکور بسیار فجیع و بیش از ظرفیت اعلام شد. کمیته مذکور همچنین در گزارش خود وضعیت زندانهای لیورپول، ورموود اسکاربز و دونکستر را بسیار نامناسب و مملو از خشونت و نقض حقوق انسانی ارزیابی کرد.

بر اساس یافته های این گزارش، از اواسط مارس ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۱، تقریباً همه افراد زندانی در انگلیس، هر روز حداقل ۲۳ ساعت را در سلولی به ابعاد حدودی ۳ متر در ۲ متر زندانی بوده اند. در این میان دو سوم زندانیان در شرایطی مانند سلول انفرادی بوده اند.

ایمنی در زندان های انگلستان طی ۹ سال گذشته به شدت وخیم تر شده است. نرخ مرگ و میر در زندان پس از یک کاهش کوتاه، همچنان در حال افزایش است که در این میان سال گذشته با توجه به شرایط همه گیری کرونا، بیشترین رکورد را به خود اختصاص داد. در ۱۲ماه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۲، تعداد ۵۳ هزار و ۷۵۴ مورد خودزنی در زندانهای انگلیس رخداده که ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

در این میان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در اسکاتلند ۱۳۷ نفر و در انگلیس و ولز ۱۳۲ نفر زندانی هستند که این میزان بالاترین نرخ زندان در غرب اروپا محسوب می شود.

با وجود آنکه میانگین حبس در بریتانیا در حال حاضر بسیار بیشتر از ۲۵ سال پیش است، اما یک تحقیق نشان می دهد بیش از نیمی از افراد جامعه آماری معتقدند احکام صادره، احکام کافی و بلندمدتی برای چنین جرائمی نیستند.

طبق این گزارش، زندانها سالانه مبلغ ۱۰۰ هزار پوند به ازای هر زندانی که در این مراکز نگهداری می شوند، دریافت می کنند که به طور قابل توجهی بیشتر از سرانه هر زندانی در بخش عمومی است و به گفته گزارشگر سابق امور شکنجه «این نگرانی را ایجاد می کند که انگیزه مالی نادرستی برای اعزام زندانیان به این مراکز و نگهداری آنها در آنجا بوجود آورد».

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی