در سفر رئیس‌جمهور به رباط‌کریم چه گذشت؟


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهور صبح روز پنجشنبه به همراه معاونین و وزرای مربوطه، به منظور بازدید از طرح‌های نیمه‌تمام و رو به اتمام شهرستان‌های استان تهران، وارد رباط‌کریم شد و به صورت میدانی در جریان پیشرفت این پروژه‌ها قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964642/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی