در سومین سفر رییس جمهور به کرمان چه گذشت؟


تهران- ایرنا- افتتاح دهها کلان‌پروژه آبرسانی و برق رسانی به شهرهای بم و بروات و افتتاح نیروگاه گازی فولاد بوتیا از جمله برنامه های امروز سفر رییس جمهور به استان کرمان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155576/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی