در مقابل فتنه باید در سنگر پیشگیری باشیم/ دولت در خدمت به زائران اربعین کم نگذاشت


تهران- ایرنا- خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مقابله با فتنه یکی از سنگرهای حفاظت از امت اسلامی است، گفت: در مقابل فتنه همواره در سنگر پیشگیری و دفع فتنه باشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217146/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی